TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Trở thành nhà sản xuất Dược phẩm lớn nhất khu vực.
  • Được công nhận là nhà cung cấp đáng tin cậy các dược phẩm chất lượng cao tại Đông Nam Á.
  • Là Đối tác tốt nhất của các Chuyên Viên và Tổ chức Y tế.
  • Là một nhà gia công uy tín cho những công ty Dược nước ngoài.

Đem đến cho người dân Việt Nam cơ hội sử dụng những sản phẩm Dược đạt chất lượng Châu Âu với giá cả hợp lý.

  • Chú trọng đến sức khỏe & sự an toàn bằng chất lượng
  • Phát triển thành công với tri thức, sáng tạo và đổi mới
  • Thân thiện, chu đáo và tận tâm trong mọi mối quan hệ
  • Minh bạch, tôn trọng pháp luật và đạo đức kinh doanh
  • Trách nhiệm, đồng cảm, chia sẻ với cộng đồng và xã hội